نمونه گیری خون در منزل و محل کار

نمونه گیری در منزل و محل مورد نظر شما

با اتلاف وقت در صفهای طولانی آزمایشگاه و نگرانی ناشی از انتقال بیماری ها خداحافظی کنید

  • صرفه جویی در وقت
  • اعزام نمونه گیرهای خبره
  • دریافت جواب سریع
  • ایمنی و آسایش

هم اینک اقدام کنید

مراحل نمونه گیری در منزل
ثبت سفارش در سایت

ثبت اینترنتی درخواست و تعیین آزمایشها و زمان نمونه گیری

اعزام نمونه گیر

اعزام نمونه گیران مجرب و معتمد

نمونه گیری

نمونه گیری راحت با تجهیزات استریل و بهداشتی

دریافت جواب آنلاین

جوابدهی سریع و آسان با مراجعه به لینک جوابدهی آنلاین